Предназначение на системата за известяване GIDROLOCK GSM.

Системата  GIDROLOCK GSM е предназначена за SMS известяване при възникване на аварии в инженерните системи. При авария на номерата, записани в  SIM-картата на мобилните телефони (до 5 номера), ще бъде изпратено аварийно  SMS съобщение във вида: GIDROLOCK ALARM. Системата  GIDROLOCK GSM ще изпраща един път на седмица тестови SMS във вида GIDROLOCK-TEST OK. В тестовия  SMS може да бъде включена информация за състоянието на баланса на  SIM-картата, във вида «Balance:xxxxр». Функцията за контрол на баланса на SIM- картата е достъпна само за мобилните оператори: Мtel, Vivacom, Telenor. Изпращането на тестови  SMS съобщения се осъществява само на един номер, записан в първата позиция на  SIM-картата. Тестовото SMS съобщение е предназначено за контрол на работоспособността на системата GIDROLOCK GSM. Системата GIDROLOCK GSM работи в автоматичен режим и не изисква човешка намеса.  В системата GIDROLOCK GSM се използват висококачествени и надеждни GSM модеми на фирмата SIMENS моделът MC35i или техните пълни аналози: CINTERION моделът MC52i и IRZ моделът MC52iT. Посочените модеми се използват за предаване/ приемане на данни в стандарта  GSM 900/1800. Обединението на системата GSM с модеми на водещите брандове позволява да се организира качествена връзка, скоростно предаване на данни и може да се използва за управление и за контрол в най-разнообразни сфери. Използваните модеми съответстват на «Правилата  за прилагане на абонатни радиостанции на мобилни радиотелефонни комуникационни мрежи на стандарта GSM900/1800» и работят стабилно при температура от -20°С до +55°С.

Принцип на действие.

Системата GIDROLOCK GSM работи при максимален режим на пестене на енергия. В случай на възникване на аварийна ситуация, системата изпраща на въведените номера на телефоните аварийно  SMS съобщение GIDROLOCK ALARM. За контрол на работоспособността един път в седмицата системата GIDROLOCK GSM изпраща текстово  SMS съобщение GIDROLOCK-TEST OK. При нестабилна връзка или при отсъствие на връзка системата GIDROLOCK GSM ще се опитва да изпраща аварийно SMS съобщение на всяка минута до тогава, докато това не се случи.  Опитът да се изпраща текстово  SMS съобщение ще се повтаря на всеки 30 минути .

Структура на системата GIDROLOCK GSM.

Структурата на системата GIDROLOCK GSM се състои от: • GSM модем SIMENS

MC35i (CINTERION MC52i, IRZ 52iT). • Съединителен кабел за връзка. • Антена

Подготовка на системата GIDROLOCK GSM за работа.

Системата  GIDROLOCK GSM може да бъде включена в състава на системата за защита срещу изтичане на информация GIDROLOCK както на етапа на монтаж на новото оборудване, така и чрез модернизация на вече инсталираните по-рано системи. За тази цел е необходимо да се свърже GSM модема към блока за управление на системата за защита от изтичане със специален съединителен кабел, да се включи антената и да се инсталира в модема подходящо форматираната SIM карта.

Свързване на системата GIDROLOCK GSM към управляващото устройство GIDROLOCK ENERGY: Зеленият кабел се включва към  4-та клема на специалния съединител на платката на пулта за управление. Червеният кабел се включва към клемата +Ua. Белият (или черният) кабел се включва към клемата –Ua.

Внимание!

При включване на системата към клемите +Ua и –Ua е необходимо да се има предвид полярността. 1 2 3 4 4. Настройка на  SIM-картата в модема. Включване на антената, на конектора от пулта за управление и на конектора на захранването. • За инсталиране на  SIM-картата в модема натиснете с тънък предмет (например: с пинсета) на ежектора (1). • извадете държача на  SIM-картата (2) от модема. • Сложете SIM-картата (1) в държача (2) с контактната плоскост нагоре. • положете държача на  SIM-картата обратно в модема (3). • Включете към модема поставения в комплекта съединителен свързващ кабел. За да направите това, поставете го в конектора DB-9 (2) и затегнете фиксиращите винтове. Буксата на захранването се слага до щракване. Включете антена 3 антена 2 от съединителя за захранване от блока за управление захранващия конектор 1.

Активация на SIM-картата

За работа на модема е необходима SIM-карта, която не влиза в комплекта на доставка. Необходимо е да имате SIM-карта самостоятелно от Вашия доставчик на услуга, когото Вие си изберете. Необходимо е да се отчете зоната на покритие и връзка в това място, в което планирате да използвате модема. Препоръчваме да използвате утвърдилите се  се оператори, например МТС, Билайн, Мегафон, за да си гарантирате надеждна работа. В този случай за Вас ще бъде достъпна функцията за контрола на баланса на SIM-картата. За нормално функциониране на модема SIM-картата трябва да е подготвена по специален начин.  За това са необходими следните изисквания:

На SIM-картата трябва да е активирана функцията за предаване на SMS съобщения. • На баланса на SIM-картата трябва да има достатъчна сума.  Балансът може да се провери като се сложи SIM-картата в какъвто и да е мобилен телефон и да се провери. • В SIM-картата трябва да е активна функцията за търсене на  PIN-кода. Проверете това и при необходимост активирайте тази функция, това е възможно също с помощта на мобилен телефон. • В паметта на  SIM-картата е необходимо да се въведат номерата  на телефоните (до пет номера, места за памет от  1 до 5), по които ще се изпращат  SMS съобщения. Номерът на  телефона, въведен под номер №1 в паметта на SIM-картата, ще бъде основен. По този номер, освен съобщения за авария, един път на седмица ще се предава тестово SMS съобщение  GIDROLOCK TEST-OK,сигнализиращо за изправната работа на системата.

Внимание!

Номерът на телефона е необходимо да съдържа  11 цифри, например: 79031234567. Името за контакт с  GIDROLOCK трябва да е изписано с латински главни букви. Информацията е необходимо да е нанесена в следния формат:

Позиция 1: Номер на телефона – 7хххххххххх Име на  1-вия контакт: GIDROLOCK 1  Позиция 2: Номер на телефона – 7хххххххххх Име на  2-рия контакт: GIDROLOCK 2 Позиция 3: Номер на телефона – 7хххххххххх Име на  3-тия контакт: GIDROLOCK 3 Позиция 4: Номер на телефона – 7хххххххххх Име на  4-тия контакт: GIDROLOCK 4 Позиция 5: Номер на телефона – 7хххххххххх Име на  5-тия контакт: GIDROLOCK 5

Ако за Вас са възникнали трудности при въвеждането на гореспоменатата информация в паметта на  SIM-картата, модемът е снабден с функцията за предварително форматиране. За това е необходимо просто да сложите SIM-картата  в модема и да го включите за 5 минути. Модемът ще провери информацията в позицията на паметта №1 и, не намирайки там коректна информация, ще отформатира първите пет позиции на паметта във вида:

Позиция 1: Номер на телефона – 70000000000 Име на  1-вия контакт: GIDROLOCK 1  Позиция 2: Номер на телефона – 70000000000 Име на  2-рия контакт: GIDROLOCK 2 Позиция 3: Номер на телефона – 70000000000 Име на  3-тия контакт: GIDROLOCK 3 Позиция 4: Номер на телефона – 70000000000 Име на  4-тия контакт: GIDROLOCK 4 Позиция 5: Номер на телефона – 70000000000 Име на  5-тия контакт: GIDROLOCK 5 След това поставете SIM-картата в мобилния телефон и редактирайте номерата на телефоните.  В първата позиция (с името за контакт GIDROLOCK 1)  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде внесен основният номер на телефона.

Внимание!

Не редактирайте имената на контактите GIDROLOCK х. Не е необходимо да се запълнят всички пет позиции. Ако Ви е необходимо, например, да използвате само един телефонен номер или два, внесете ги по реда им, започвайки с първата позиция, останалите не ги редактирайте. «Нулевите» номера на телефоните се игнорират от модема. След извършване на горепосочените дейности, SIM-картата е готова за работа.  Положете я в модема и го включете. 3 минути след включването, на основния номер (позиция №1) ще бъде изпратено тестово SMS съобщение GIDROLOCK TEST-OK, което ще свидетелства за нормалното функциониране на системата. Може да се провери правилността на функционирането на системата като се имитира аварийна ситуация. Съобщението за аварийна ситуация се предава във формата: GIDROLOCK ALARM.

Внимание!

На сайта www.gidrolock.ru Вие можете да намерите допълнителна информация за монтажа и за експлоатацията на системата GIDROLOCK GSM Производителят си запазва правото за промяна на цветовата разцветка на кабелите  на специалния съединителен кабел и за внасяне на промени в конструкцията и окомплектоването на системата. Ако Вие използвате SIM карта на оператора за връзка МТС, Билайн или Мегафон, то в тестовото SMS съобщение GIDROLOCK TEST-OK ще бъде добавено съобщение с информация за текущия баланс, например: GIDROLOCK TEST-OK Balance:155р. Ако Вие използвате SIM-карта на други оператори за връзка, то за контрол на баланса може да използвате обикновен мобилен телефон. Най-удобно е да се контролира баланса чрез интернет.  Затова, след купуване на SIM-карта, се регистрирайте на сайта на Вашия оператор. Това ще Ви позволи по-нататък да контролирате баланса на SIM-картата, без да я изваждате от модема.

Внимание!

Не забравяйте своевременно да контролирате и да попълвате баланса на SIM-картата. Да се провери работоспособността на системата е възможно:

При включване на захранването на системата GIDROLOCK GSM тестовото SMS съобщение ще бъде изпратено на основния номер (позиция №1) след 3 минути. Наличието на тестово SMS съобщение свидетелства за готовността на системата за работа. • Да се провери работоспособността е възможно по пътя на имитация на аварийна ситуация. Ако Вие не сте получили тестово SMS съобщение, то възможни причини могат да бъдат:

Неправилно включен съединителен кабел за връзка към блока за управление и към модема. Проверете включването.

Не е включена антената. Проверете включването на антената.

Не е инсталирана (или не е подготвена по необходимия начин) SIM-картата. Прочетете точки «Инсталиране на SIM-картата в модема» и «Активация на SIM-картата».

Модемът не е открил в позиция  №1 на паметта коректен номер на телефона. Погледнете точки « Инсталиране на  SIM-картата в модема» и «Активация на SIM-картата».

Отсъства мобилна връзка. Обърнете се към оператора на Вашата мобилна връзка.

Няма пари в баланса на SMS картата. Проверете баланса на SIM картата.

Контрол на баланса

Проверка на работоспособността от:

“ЕЛИЗАВЕТА 2001” ЕООД,  ЕИК: 201695375   ЕН по ЗДДС: BG201695375

гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” бл.22, ет.6, ап. 9.

тел.: 0878 80 7227, 0879 89 9932

Сертификат за гаранция www.gidrolock.bg

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката.  Системата GIDROLOCK GSM ще Ви служи дълго и ще Ви защити от неприятности, свързани с аварии в системата на водоснабдяването и отоплението. Гаранционният срок на системата GIDROLOCK GSM е 12 месеца от датата на продажба. Условия за изпълнение на гаранцията са:

Наличие на попълнен гаранционен сертификат на системата GIDROLOCK GSM.

Правилно изпълнение на всички условия по монтажа и експлоатацията на оборудването съгласно инструкциите по експлоатация на системата GIDROLOCK GSM.

Гаранционните задължения не се изпълняват при изделия с дефекти, възникнали в резултат на механични повреди, на неправилно включване на елементите на системата и на неизпълнение на инструкциите по монтажа  и по експлоатацията.

Дата на продажба: __ /___________201__г.

Подпис на продавача: ____________________

Нямам претенции към външния вид и към окомплектовката. Съгласен съм с условията на гаранцията.

Подпис на купувача:  ____________________