Предназначение  и принцип на работа на сферичния  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. Сферичният  електрически  задвижващ механизъм е предназначен за блокиране на водоснабдяването (отоплението) в случай на възникване на теч на вода.  При попадането на вода върху електродите на датчика  WSP, включен към сферичния електрическия  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER, се извършва автоматично блокиране на водоподаването, включване на звуково и на светлинно оповестяване на аварията. Сферичният  електрически  задвижващ механизъм се състои от сферичен кран и  електрически  задвижващ механизъм за управление на сферичния кран. При монтажа сферичният  електрически  задвижващ механизъм може да бъде изключен от сферичния кран, което опростява монтажа, а главно – позволява да се монтира сферичен  електрически  задвижващ механизъм в трудно достъпни места.  Сферичният  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER може да работи както автономно, така и съвместно с контролния блок за управление GIDROLOCK PREMIUM.

Основни елементи при управление на сферичен  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER.

Върху корпуса на сферичния  електрически  задвижващ механизъм са разположени бутони ЗАТВАРЯНЕ и ОТВАРЯНЕ, червен и зелен светлинни индикатори.  Бутонът ЗАТВАРЯНЕ е предназначен за затваряне на сферичния  електрически  задвижващ механизъм  в случай на възникване на авария при протичане на вода. Бутонът ОТВАРЯНЕ  е предназначен за отваряне на сферичния  електрически  задвижващ механизъм в случай на възникване на авария при протичане на вода.  Червеният и зеленият светлинни индикатори са предназначени за индикация на положението на сферичния електрически  задвижващ механизъм. При светене на червения индикатор – задвижващият механизъм  е затворен. При светене на зеления индикатор – задвижващият механизъм е отворен. В дежурен режим светлинната индикация кратковременно се включва един път на минута за индикация на положението на сферичния електрически  задвижващ механизъм. Едновременното натискане на двете копчета ЗАТВАРЯНЕ и ОТВАРЯНЕ активизира за 1 минута светлинната индикация на положението на сферичния  електрически  задвижващ механизъм.

ВНИМАНИЕ!

Бутоните ЗАТВАРЯНЕ и ОТВАРЯНЕ не са активни при включени светлинни индикатори и по време на процеса на затваряне или на отваряне на сферичния  електрически  задвижващ механизъм.

Специални функции при работа на сферичен  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK.

  • Напълно автонономна работа на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. Очаквано време за работа на  сферичния  електрически  задвижващ механизъм с  4-те  вградени батерии (тип AA 1300 mА Lithium) в дежурен режим − 10 години. ● Функция контрол при протичане на вода. Достатъчно е да се включат кабелните датчици за протичане на вода WSP към  сферичния  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. ● Функция автоматичен контрол за нивото на разреждане на вградените батерии. При снижаване на напрежението на батериите под определеното ниво се включва предупреждаваща звукова сигнализация (10 звукови сигнала, пауза 10 минути  и т.н.). Може да се изключи за 24 часа предупреждаващата звукова сигнализация, като се натисне  произволен бутон на корпуса на електрическия задвижващ механизъм. Предупреждаващата звукова сигнализация ще се изключи автоматично след подмяната на батериите.

ВНИМАНИЕ!

При получаване на предупреждаващ сигнал е необходимо да се сменят батериите в сферичния  електрически  задвижващ механизъм.

ВНИМАНИЕ!

Функцията за автоматичен контрол на нивото на разреждане на вградените батерии работи само при автономна работа на електрическия  задвижващ механизъм.  ● Функция «самопочистване». При продължителна експлоатация възниква проблемът на така нареченото «окисляване» – отлагания на тръбите и на работещия механизъм на соли и мръсотия. Два пъти в месеца сферичният  електрически  задвижващ механизъм извършва «превъртане» на сферичния кран (при условие, че сферичният  електрически  задвижващ механизъм се намира в отворено състояние). ● Функция за бързо отделяне на  електрическия  задвижващ механизъм от сферичния кран. Сега е възможно да се монтират сферични  електрически  задвижващи механизми GIDROLOCK WINNER вместо ръчни кранове на входящата вода в апартамента или блока, което снижава разходите и икономисва място в санитарната шахта.

  • Вградена функция за дистанционно управление на положението на сферичния кран. Сега е възможно дистанционно да се затвори (отвори) подаването на вода с помощта на обикновен прекъсвач, разположен, например, в коридора до входната врата. ● Широк диапазон на захранващо напрежение на сферичния електрически  задвижващ механизъм– от 5 до 18 волта. Абсолютно безопасно напрежение при използване в системата за управление на битовото водоснабдяване. ●Херметичен корпус на сферичния  електрически  задвижващ механизъм.

Свързване на сферичния  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER (ако сферичният  електрически  задвижващ механизъм се използва отделно от контролния блок за управление GIDROLOCK PREMIUM).

ВНИМАНИЕ!

Изискванията на дадения раздел на паспорта не е необходимо да се изпълняват, ако сферичният  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включи към корпуса за управление GIDROLOCK PREMIUM. • Монтирайте датчика за протичане на вода на местата с най-голяма вероятност от поява на вода, например, на пода под мивката, ваната, около пералнята. При необходимост може да се удължат или скъсят кабелите на датчика за протичане (не повече от 100 метра). За увеличаване на дължината на кабела на датчика за протичане на вода се препоръчва да се използва кабел от типа «усукана двойка», например, FTP 2x2x0.35, UFTP 2x2x0.35. Необходимо е  датчиците за протичане на вода да бъдат поставени на пода с електродите надолу. Всички датчици за протичане на вода се включват към клемите «паралелно». За включване на голямо количество датчици е необходимо да се използват допълнителни клемни контакти и монтажни кутийки. • Включете датчиците за протичане на вода WSP към сферичния  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. Клеми за включване на датчиците за протичане на вода: INP, GND. (INP, GND ̶ всеки цвят на сензорния датчик WSP). • Включете (ако се използва) прекъсвача за дистанционно  отваряне/ затваряне на водоснабдяването към сферичния  електрически  задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER.

Клеми за включване на прекъсвача за дистанционно отваряне/ затваряне на водоснабдяването : FUN, GND (при затваряне между клемите  FUN и GND задвижващият механизъм се затваря, при разделяне – се отваря).

ВНИМАНИЕ!

При наличие на протичане на вода сигналите от прекъсвача на дистанционното управление на водоснабдяването се игнорират до отстраняване на аварията. • Обединете в единна система всички сферични електрически задвижващи механизми GIDROLOCK WINNER. Клемите за обединяване в една система на два и повече проводника GIDROLOCK WINNER: OUT, GND, FUN. Клемата GND на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към съответстващите  едноименни клеми GND на другите електрически задвижващи механизми GIDROLOCK WINNER. Клемата  OUT на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към съответстващите  едноименни клеми OUT  на другите електрически задвижващи механизми GIDROLOCK WINNER. Клемата FUN на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към съответстващите  едноименни клеми FUN на другите електрически задвижващи механизми GIDROLOCK WINNER. • В един от електрическите задвижващи механизми съединете клемите OUT и FUN.

Включване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER към блока за управление GIDROLOCK PREMIUM.

ВНИМАНИЕ!

Изискванията ва дадения раздел на паспорта не е необходимо да се изпълнят при съвместно използване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER и блока за управление GIDROLOCK PREMIUM. • Включете сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER към клемите  (+U, GND, OUT) на блока за управление GIDROLOCK PREMIUM. Сферичният електрически задвижващ механизъм също така може да се включи към една от специалните букси на плота на блока за управление. Клемата GND на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към клемата GND (или към 1 извод на буксата) на блока за управление GIDROLOCK PREMIUM. Клемата FUN на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към клемата OUT (или към 4 извод на буксата) на блока за управление GIDROLOCK PREMIUM. Клемата +U на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER се включва към клемата +U (или към 2 извод на буксата) на блока за управление GIDROLOCK PREMIUM. • Изпълнете всички изисквания по ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ на системата GIDROLOCK PREMIUM.

Експлоатация на на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. В дежурен режим светлинната индикация един път на минута кратковременно се включва за индикация на положението на сферичния електрически задвижващ механизъм. Свети червеният индикатор – електрическият задвижващ механизъм е затворен. Свети зеленият индикатор – електрическият задвижващ механизъм е отворен. Едновременното натискане на двата бутона . ЗАТВАРЯНЕ и ОТВАРЯНЕ активизира за 1 минута светлинната индикация за положението на сферичния  електрически задвижващ механизъм. За затваряне на сферичния електрически задвижващ механизъм и предотвратяване на авария при протичане на вода е необходимо да се натисне бутона ЗАТВАРЯНЕ.

За отваряне на електрически задвижващ механизъм и предотвратяване на авария при протичане на вода е необходимо да се натисне бутона ОТВАРЯНЕ.

ВНИМАНИЕ!

Периодично, не по-рядко от един път на шест месеца, е необходимо да се проверява работоспособността на сферичния електрически задвижващ механизъм.  В случай на замърсяване на електродите на датчика е необходимо те да бъдат почистени. Не трябва да използват разтворители или абразиви за почистване на електродите.

Ръчно управление на положението на сферичния кран. За да може ръчно да се затвори (или отвори) сферичният кран, е необходимо да се извади металният фиксатор, както е показано със стрелка на снимката, и, обръщайки корпуса на електрическия задвижващ механизъм, да се затвори  (или отвори) сферичния кран.

Инсталиране и подмяна на батериите на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. За удобство при подмяната на батериите откачете електрическия задвижващ механизъм от сферичния кран. • На капака на електрическия задвижващ механизъм отвъртете трите фиксиращи винта. • Отворете капака на електрическия задвижващ механизъм. • Отвъртете 2-та винта, фиксиращи 4-те батерии. Сменете батериите.

ВНИМАНИЕ!

Спазете полярността при подмяната на батериите. • Внимателно завинтете 2-та винта, фиксиращи 4-те батерии. • Затворете капака на електрическия задвижващ механизъм и завинтете 3-те фиксиращи винта на капака на електрическия задвижващ механизъм. • Проверете работоспособността на електрическия задвижващ механизъм след подмяната на батериите.

ВНИМАНИЕ!

Времето на работа на електрическия задвижващ механизъм в автономен режим зависи от типа и от качеството на използваните батерии.

Проверка на робтоспособността на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER (ако електрическият задвижващ механизъм се използва отделно от блока за управление GIDROLOCK PREMIUM). • За проверка на сработване на функцията за защита от протичане на вода отворете крана на студената и на горещата вода (например, в банята). • Намокрете електродите на датчика, включен към сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER. • Включва се звуковата и светлинна сигнализация само при този сферичен електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER, към който е включен проверяваният датчик, даденият електрически задвижващ механизъм и всички останали електрически задвижващи механизми, свързани с него в една система, ще се затворят.  • Избършете електродите на датчика до сухо. • Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ на електрическия задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER, към който е включен проверяваният датчик.  • Сферичните електрически задвижващи механизъми ще се отворят и ще възобновят водоподаването. • Аналогично проверете работоспособността на останалите датчици.

ВНИМАНИЕ!

При съвместно използване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER и блока за управление GIDROLOCK PREMIUM е необходимо да се изпълнят само изискванията на аналогичната точка ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на системата  GIDROLOCK PREMIUM. Отстраняването на аварийната ситуация (ако електрическият задвижващ механизъм се използва отделно ото блока за управление GIDROLOCK PREMIUM). Ако е протекла вода и водоподаването е блокирано от сферичните електрически задвижващи механизми, изпълнете следните действия:  • Отстранете причината за възникване на аварията. • Изтрийте до сухо електродите на варийния датчик за изтичане на вода. • Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ на електрическия задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER, към който е включен аварийният датчик.  • Сферичните електрически задвижващи механизми ще се отворят и водоподаването ще се възобнови.

ВНИМАНИЕ!

При съвместно използване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER и блока за управление GIDROLOCK PREMIUM е необходимо да се изпълнят само изискванията по аналогичната точка ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ на системата  GIDROLOCK PREMIUM.

Ръчно дистанционно отваряне/ затваряне на водоснабдяването (при използване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER без блока за управление GIDROLOCK PREMIUM). За дистанционно управление на водоснабдяването Ви е достатъчно да се включат към клемите FUN, GND на електрическия задвижващ механизъм стандартния превключвател с фиксация на положението.  Превключателят може да се намира на удобно за Вас място (например, в коридора). Сега, излизайки от жилището, Вие ще можете дистанционно да затворите (да отворите) водоподаването.

ВНИМАНИЕ!

Забранява се да се подава напрежение на клемите FUN, GND. За включване се препоръчва да се използва кабел от типа «усукана двойка» например: FTP 2x2x0.35, UFTP 2x2x0.35.

ВНИМАНИЕ!

При съвместно използване на сферичния електрически задвижващ механизъм GIDROLOCK WINNER и блока за управление GIDROLOCK PREMIUM е необходимо да се изпълнят само изискванията на аналогичната точка от ИНСТРУКЦИИТЕ ПО МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на системата GIDROLOCK PREMIUM.

 

Гаранционен сертификат.

Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката.  Сферичният електрически задвижващ механизъм  GIDROLOCK WINNER ще Ви служи дълго и ще Ви защити от неприятности, свързани с аварии в системата на водоснабдяването и отоплението. Гаранционният срок на системата GIDROLOCK WINNER е 4 години от датата на продажба. Гаранционният срок на захранващата батерия е 12 месеца от датата на продажба.

Условия за изпълнение на гаранцията са:

  1. Наличие на попълнен гаранционен сертификат на системата GIDROLOCK WINNER.
  2. Правилно изпълнение на всички условия по монтажа и експлоатацията на оборудването съгласно инструкциите по експлоатация на системата GIDROLOCK WINNER.

 

Гаранционните задължения не се изпълняват при изделия с дефекти, възникнали в резултат на механични повреди, на неправилно включване на елементите на системата и на неизпълнение на инструкциите по монтажа,  и по експлоатацията.

Дата на продажба: __ /___________201__г.

Подпис на продавача: ____________________

Нямам претенции към външния вид и към окомплектовката. Съгласен съм с условията на гаранцията.

Подпис на купувача:  ____________________