Размер на напречното сечение на сферичния вентил: Мощност на електродвигателя не повече от 6 Вт. Максимално налягане на течността 64 атмосфери. Максимална температура на течността + 100 градуса . Температурен диапазон на екслоатацията от -10 до +60 град. Габаритни размери на електрическото задвижване (без крана) (Ш х В х Д) 75 х 95 х 100 мм Дължина на съединителния кабел 1,1 метра.  Време за завъртане на сферичния вентил на 90 градуса: 15 секунди  1/2 дюйма D=15 мм 3/4 дюйма D=20 мм 1 дюйм D=25 мм (Bugatti).

Захранващо напрежение – променливо напрежение 220 В ±15%, 50 Хц: Захранващо напрежение – постоянно напрежение : от +8 до +15 В: Текущо потребление в момента на отваряне /затваряне –  не повече от  80 мА.  Текущо потребление в дежурен режим не повече от 10 мА.

Свързване и управление: Текущо потребление в момента на отваряне /затваряне –  не повече от  0,5 А. Текущо потребление в момента на отваряне /затваряне във (форсиран режим) не повече от  50 мА. Включване и управление: Проводник. Включване. 1 Кафяв  + 12 волта. 2 Син. GND (-12 волта). 3 Зеленожълт. PE заземяване. 4 Черен.

Съединяване на черния проводник със синия проводник (GND):затваряне на сферичното електрическо задвижване.

Изключване на черния проводник от синия проводник. (GND): отваряне на  сферичното електрическо задвижване. Проводник.

Включване. 1 Кафяв. L фаза 220 волта. 2 Син. N работен проводник. 3. Зелено-жълт

PE заземяване. 4 Черен. Управление. Съединяване на черния проводник с кафявия проводник (L): затваряне на сферичното електрическо задвижване.

Изключване на черния проводник от кафявия проводник (L): отваряне на  сферичното електрическо задвижване.

Внимание:

не се допуска включване на черния проводник на (N) работещия проводник (синия проводник).

“ЕЛИЗАВЕТА 2001” ЕООД,  ЕИК: 201695375   ЕН по ЗДДС: BG201695375

гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” бл.22, ет.6, ап. 9.

тел.: 0878 80 7227, 0879 89 9932

Гаранционен сертификат. www.gidrolock.bg

Гаранционен срок  на сферичното  електрическо задвижване GIDROLOCK ULTIMATE  – 36 месеца от деня на продажба на сферичното  електрическо задвижване GIDROLOCK ULTIMATE

Гаранционните задължения не се изпълняват при изделия с дефекти, възникнали в резултат на механични повреди, на неправилна експлоатация на сферичното  електрическо задвижване GIDROLOCK ULTIMATE

Дата на продажба: __ /___________201__г.

Подпис на продавача: ____________________

Нямам претенции към външния вид и към окомплектовката. Съгласен съм с условията на гаранцията.

Подпис на купувача:  ____________________